Радио Онегаборг
        

FÖRENING AV KARELSKA SPRÅKETS VÄNNER

Nyheter Om oss Karelska språket Literatur Sport Audio Länkar Kontakta oss
Tänäpäi on suovattu, 2 kevätkuu 2024



BÖKER, TIDNINGAR, TEXTER PÅ KARELSKA


Texter på karelska
Hemsidan "Livvi-karelska kulturen"

Hemsidan opastajat.net

Tidningar Oma mua (Livvi dialekt) och Vienan Karjala (Nordkarelsk dialekt)

Dikter och sånger på karelska