Радио Онегаборг
        

FÖRENING AV KARELSKA SPRÅKETS VÄNNER

Nyheter Om oss Karelska språket Literatur Sport Audio Länkar Kontakta oss
Tänäpäi on nelläspäivy, 13 kezäkuu 2024


VÄLKOMMEN TILL HEMSIDAN AV KARELSKA SPRÅKETS VÄNNER!VÅRT MÅL:

  • Främja återupplivning, stöd och framtida utvecklingen av karelska språket
  • Främja upphöjning av intresse för karelska språket på sikt att fler människor i hela världen skall lära känna karelska kulturen
  • Främja utvecklingen av internationella relationer mellan Karelen och andra länder samt utveckling av turism
  • Främja höjd attraktion till karelska literaturen, musik, sånger och skön konst


VÅRA AKTIVITETER:

Förening av karelska språkerts vännerär öppen inte bara för etniska kareler utan i större skala också för människor av olika nationaliteter som vill dela med oss intresse för karelska språket, kulturen och själva Karelen. Föreningen är icke-komersiell organisation men den ska delta även i de affärsprojekt som har sitt mål i utvecklingen och spridning av information om karelska språket, inte bara i Karelen utan i hela världen. Föreningen är öppen för samarbete med liknande organisationer från andra länder samt med föreningar av vänner för andra finnougriska språk för att lösa liknande problem tillsammans med dem.