Радио Онегаборг
        

FÖRENING AV KARELSKA SPRÅKETS VÄNNER

Nyheter Om oss Karelska språket Literatur Sport Audio Länkar Kontakta oss
Tänäpäi on suovattu, 2 kevätkuu 2024


VÄLKOMMEN TILL HEMSIDAN AV KARELSKA SPRÅKETS VÄNNER!VÅRT MÅL:

  • Främja återupplivning, stöd och framtida utvecklingen av karelska språket
  • Främja upphöjning av intresse för karelska språket på sikt att fler människor i hela världen skall lära känna karelska kulturen
  • Främja utvecklingen av internationella relationer mellan Karelen och andra länder samt utveckling av turism
  • Främja höjd attraktion till karelska literaturen, musik, sånger och skön konst


VÅRA AKTIVITETER:

Förening av karelska språkerts vännerär öppen inte bara för etniska kareler utan i större skala också för människor av olika nationaliteter som vill dela med oss intresse för karelska språket, kulturen och själva Karelen. Föreningen är icke-komersiell organisation men den ska delta även i de affärsprojekt som har sitt mål i utvecklingen och spridning av information om karelska språket, inte bara i Karelen utan i hela världen. Föreningen är öppen för samarbete med liknande organisationer från andra länder samt med föreningar av vänner för andra finnougriska språk för att lösa liknande problem tillsammans med dem.