Радио Онегаборг
        

FÖRENING AV KARELSKA SPRÅKETS VÄNNER

Nyheter Om oss Karelska språket Literatur Sport Audio Länkar Kontakta oss
Tänäpäi on toinargi, 17 syvyskuu 2019BÖKER, TIDNINGAR, TEXTER PÅ KARELSKA


Texter på karelska
Hemsidan "Livvi-karelska kulturen"

Hemsidan opastajat.net

Tidningar Oma mua (Livvi dialekt) och Vienan Karjala (Nordkarelsk dialekt)

Dikter och sånger på karelska